Cảm ơn Anh/Chị đã đăng ký mua sớm
khóa học "Đào tạo SEO thực chiến" của ATP Academy

Cảm ơn Anh/Chị ạ! Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!
Mã đơn hàng

025

Ngày:
10/02/2022
Tổng cộng:
999,000 đồng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản ngân hàng
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Cao Nguyễn Lê Minh
Ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh Kỳ Đồng
Số tài khoản:
0421000431981
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + SEO K17
Lê Minh

Ví điện tử Momo

Số điện thoại:
0708777767
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + SEO K17
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “ĐÀO TẠO SEO THỰC CHIẾN K17” x1
Tổng số phụ:
Phương thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
999,000 đồng
999,000 đồng
Chuyển khoản ngân hàng
999,000 đồng

Nếu đăng ký nhóm 2 người, học phí: 799k/người.
Nếu đăng ký nhóm 3 người, học phí: 599k/người.

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN