Cảm ơn Anh/Chị đã đăng ký khóa học
"ZALO PROFILE 2022"

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!

Cảm ơn Anh/Chị
đã đăng ký khóa học
"ZALO PROFILE 2022"

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!
Mã đơn hàng
034
Tổng cộng:
2,000,000 đồng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản
Mã đơn hàng
034
Tổng cộng:
2,000,000 đồng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Phan Anh Toàn
Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Thủ Đức
Số tài khoản:
0381000484065
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Zalo Profile
Phan Toàn

Ví điện tử 

Số điện thoại:
0979866060
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Zalo Profile
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Số tài khoản:
0381000484065
Phan Anh Toàn
Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Thủ Đức
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Zalo Profile
Số điện thoại:
0979866060
Phan Toàn
Ví điện tử
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Zalo Profile
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
– PHẦN MỀM SIMPLE ZALO (1 NĂM)
– KHÓA HỌC “TRIỂN KHAI CONTENT ĐA KÊNH” x1
Tổng số phụ:
Phương thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
– 1,500,000 đồng
– 500,000 đồng
2,000,000 đồng
Chuyển khoản ngân hàng
2,000,000 đồng
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
– PHẦN MỀM SIMPLE ZALO (1 NĂM)
– KHÓA HỌC “ZALO PROFILE” x1
Tổng số phụ:
Phương thức:
Tổng cộng:
2,000,000 đồng
Chuyển khoản
2,000,000 đồng

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN