Cảm ơn Anh/Chị đã đăng ký khóa học
"Đào tạo kỹ năng viết bài Website" của ATP Academy

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!
Mã đơn hàng

021

Ngày:
14/09/2021
Tổng cộng:

499,000 đồng

Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản ngân hàng
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Cao Nguyễn Lê Minh

Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Kỳ Đồng

Số tài khoản:

0381000484065

Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Content Website
Lê Minh

Ví điện tử 

Số điện thoại:
0708777767
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Content Website
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VIẾT BÀI WEBSITE” x1
Tổng số phụ:
Phương thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
499,000 đồng
499,000 đồng
Chuyển khoản ngân hàng
499,000 đồng

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN