Cảm ơn Anh/Chị đã đăng ký khóa học
"Xây dựng Content Social cho người không chuyên"

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!
Mã đơn hàng

103

Ngày:

13/11/2021

Tổng cộng:

499,000 đồng

Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản ngân hàng
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Cao Nguyễn Lê Minh

Ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh Thủ Đức

Số tài khoản:

0421000431981

Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Content Social
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “XÂY DỰNG CONTENT SOCIAL” x1
Tổng số phụ:
Phương thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
499,000 đồng
499,000 đồng
Chuyển khoản ngân hàng
499,000 đồng

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN