Cảm ơn Anh/Chị đã đăng ký khóa học
"Sáng tạo và triển khai Content đa kênh"

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!

Cảm ơn Anh/Chị
đã đăng ký khóa học
"Sáng tạo và triển khai Content đa kênh"

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!
Mã đơn hàng
040
Tổng cộng:
899,000 đồng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản
Mã đơn hàng
040
Tổng cộng:
899,000 đồng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Cao Nguyễn Lê Minh
Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Kỳ Đồng
Số tài khoản:

0381000484065

Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Content đa kênh
Lê Minh

Ví điện tử 

Số điện thoại:
0708777767
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Content đa kênh
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Số tài khoản:
0381000484065
Cao Nguyễn Lê Minh
Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Kỳ Đồng
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Content đa kênh
Số điện thoại:
0708777767
Lê Minh
Ví điện tử
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + Content đa kênh
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “TRIỂN KHAI CONTENT ĐA KÊNH” x1
Tổng số phụ:
Phương thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
899,000 đồng
899,000 đồng
Chuyển khoản ngân hàng
899,000 đồng
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm

KHÓA HỌC “TRIỂN KHAI CONTENT ĐA KÊNH” x1

Tổng số phụ:
Phương thức:
Tổng cộng:
899,000 đồng
Chuyển khoản
899,000 đồng

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN