Div Mod là gì? Chi tiết cách sử dụng Div và Mod trong Pascal

Chia sẻ:

Div mod là gì? Đây là hai phép toán quan trọng trong Pascal, thường xuyên xuất hiện trong đề thi nên các bạn học sinh cần nắm rõ khái niệm cũng như tính chất, quy tắc áp dụng của chúng.

Bài viết sau đây của nghecontent sẽ lý giải chi tiết cho bạn biết div mod là gì cũng như những phần kiến thức có liên quan đến hai phép toán trong Pascal này. Bạn cũng có thể xem thêm bài viết cách đổi font chữ trên máy tính đơn giản và nhanh chóng.

Giới thiệu hai phép toán Mod và Div

Mod: Là phép toán chia lấy phần dư

Div: Là phép toán chia lấy phần nguyên.

Ví dụ: 21 div 5 = 4 và 21 mod 5 = 1 (vì 21 chia cho 5 được 4 dư 1)

Tương tự, ta có thể áp dụng nguyên tắc của phép toán div mod trong việc lấy các chữ số của một số nguyên. Cụ thể:

123456 mod 10 = 6, lấy được số 6 cuối cùng rồi, 123456 div 10 = 12345 bỏ đi chữ số cuối cùng rồi, 12345 mod 10 = 5 lại thu thập được chữ số 5 ra rồi nhé, …vậy là bạn đã hiểu cách sử dụng hai phép toán Mod, Div để tách thu thập được các chữ số của một vài nguyên chưa nào. Ta chỉ phải lập trình để đếm và cộng dồn các chữ số đấy là đã hoàn thành bài toán.

Ứng dụng div mod trong Pascal

Ta hãy cùng code bài toán trên bằng Pascal theo cách dùng mod, div nhé.

Dữ liệu vào file: Dem _CS.inp Dữ liệu ra file: Dem_CS.out
Chứa số nVD: 12456 – Dòng 1: ghi số các chữ số– Dòng 2: Ghi tổng các chữ số

5

18

div mod là gì

Ý nghĩa của chương trình như sau:

nếu như n = 0 thì cho biến đếm là 1 còn nếu như không thì cho biến đếm là 0. Đây là đoạn mã để giải quyết trường hợp đáng chú ý n = 0, nếu hoàn cảnh này xuất hiện thì chương trình sẽ không thực hiện vòng lặp phía sau và kết luận ngay số có 1 chữ số và tổng các chữ số bằng 0. tùy thuộc theo thuật toán mà thường xảy ra các hoàn cảnh đáng chú ý, ta cần lập trình để xử lý riêng các trường hợp này

Vòng lặp While: có trách nhiệm lặp lại việc

  • Tách từng chữ số của số nguyên ra (từ phải sang trái) – sử dụng phép toán mod
  • một khi tách được bỏ bớt chữ số đấy – dùng phép toán Div

Củng cố kiến thức div mod là gì?

Câu 1: Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì ?

A. Chia lấy phần nguyên

B. Chia lấy phần dư       

C. Làm tròn số

D. Thực hiện phép chia

Câu 2: Phép toán mod dùng để thực hiện phép tính nào sau đây ?

A. Phép toán số học với số thực

B. Phép toán quan hệ

C. Phép toán số học với số nguyên

D. Phép toán Logic

Hướng dẫn dùng mod tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số

Để tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số, ta dùng hàm mod. Cụ thể:

uses crt;

var a,b,tg,i,tong:integer;

function tinh(x,y:integer):integer;

 begin

  tg:= x mod y;

  if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);

 end;

BEGIN

 clrscr;

 write(‘Nhap a: ‘);readln(a);

 write(‘Nhap b: ‘);readln(b);

 tong:=1;

 for i:=2 to abs(a+b) do

  if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;

 writeln(‘Tong 2 so la: ‘,a+b);

 writeln(‘Hieu 2 so la: ‘,a-b);

 writeln(‘Tich 2 so la: ‘,a*b);

 writeln(‘Thuong 2 so la: ‘,a/b:0:4);

 writeln(‘UCLN 2 so la: ‘,tinh(a,b));

 writeln(‘Tong cac uoc cua ‘,a+b,’ la: ‘,tong);

 readln

END.

Dùng mod kiểm tra số chẵn, số lẻ, số nguyên tố, số hoàn hảo

Dưới đây là đoạn lệnh giúp bạn sử dụng mod để kiểm tra tính chất của số: là số chẵn, số lẻ, số nguyên tố hay số hoàn hảo.

uses crt;

var n,i:integer;ok:boolean;

BEGIN

 clrscr;

 write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

 if n mod 2=0 then writeln(‘So ‘,n,’ la so chan’)

  else writeln(‘So ‘,n,’ la so le’);

 if n<2 then write(‘So ‘,n,’ khong la so nguyen to’)

 else

  begin

   ok:=true;

   for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

    if n mod i=0 then ok:=false;

   if ok then writeln(‘So ‘,n,’ la so nguyen to’)

    else writeln(‘So ‘,n,’ khong la so nguyen to’);

  end;

 readln

END.

Tính tổng các chữ số của một số bằng phép div và mod

Sau khi biết div mod là gì, bạn có thể vận dụng nó vào bài toán tính tổng các chữ số của một số một cách dễ dàng. Cụ thể:

BEGIN

 clrscr;

 write(‘Nhap 1 so co 3 chu so: ‘);readln(a);

 tong:= a mod 10;

 a:=a div 10;

 tong:=tong+a mod 10;

 a:=a div 10;

 tong:=tong+a mod 10;

 writeln(‘Tong cac chu so do la: ‘,tong);

 readln

END.

Video hướng dẫn phép chia nguyên div mà phép chia mod trong lập trình pascal

Để hiểu rõ hơn về div mod là gì cũng như vận dụng nó vào lập trình pascal để phát triển bản thân, bạn có thể xem thêm bài viết sau đây:

Tổng kết

Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn đọc đã biết được div mod là gì, sự khác biệt giữa div và mod cũng như cách giải các dạng bài tập liên quan đến div mod trong pascal. Tiếp tục theo dõi nghecontent để đọc thêm những bài viết thú vị khác nhé.

Vi Tường

Vi Tường

Một content creator yêu thích việc chia sẻ những kiến thức thú vị và bổ ích đến mọi người. Cuộc sống hằng ngày ngoài niềm vui chăm sóc tiểu cảnh thì đều là nghĩ hôm nay nên chia sẻ điều gì để mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY EBOOK:

Định nghĩa và Cách viết Content Storytelling lôi cuốn người đọc

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN