Những câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng đầy cảm hứng

câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng
Chia sẻ:

Không một thành công nào mà không yêu cầu rất nhiều nỗ lực và cố gắng. Vì chẳng chặng đường nào dải bước trên hoa hồng… Đôi lúc bạn có thể thấy việc cố gắng thật khó và từ bỏ thì tốt hơn nhiều. Vậy hãy để những câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng dưới đây giúp bạn có thêm động lực nhé:

Bạn đang xem bài viết: câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

Sự cố gắng là không bao giờ là thừa, cố gắng từng bước ắt hẳn bạn có thể có khả năng có được những điều mà bạn mong muốn. Cùng cập nhật những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng phía dưới để nỗ lực hơn nhé!

 • Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration

Dịch nghĩa: Thiên tài thuộc một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

– Thomas Edison

 • Where there is a will, there is a way.

Dịch nghĩa: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

– Pauline Kael

 • On the way to success, there is no trace of lazy men

Dịch nghĩa: Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

– Khuyết danh

 • If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.

Dịch nghĩa: Khi chúng ta nỗ lực để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc thực hiện công việc ngay bên cạnh nó.

– Michael Jordan

 • I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Dịch nghĩa: Tôi có khả năng chấp thuận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp thuận việc không cố gắng.

– Michael Jordan

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng
Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng
 • Everyone tried with me. And every time, it felt like the whole point of life was to see if trying was ever enough.

Dịch nghĩa: Mọi người cùng thử với mình nhé. Và mọi lúc, cảm giác như quan trọng của cuộc đời là coi liệu cố gắng có đủ không

 • Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.

Dịch nghĩa: Tất cả mọi thứ phủ định, gánh nặng, thử thách – tất cả đều là cơ hội để tôi vươn lên

 • Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.

Dịch nghĩa: Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

 • Great things happen to those who don’t stop believing, trying, learning, and being grateful.

Dịch nghĩa: Những điều tuyệt vời sẽ xảy ra với những ai luôn luôn tin tưởng, cố gắng, học hỏi và biết ơn.

 • Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.

Dịch nghĩa: Vẫn chưa có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

 • On the way to success, there is no trace of lazy men.

Dịch nghĩa: Trên bước đường thành công vẫn chưa có dấu chân của kẻ lười biếng.

 • Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Dịch nghĩa: Chỉ những người dám thất bại lớn mới có được thành công lớn.

 • Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.

Dịch nghĩa: Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó lung linh, hoặc khám phá ra một sự thật nào đấy.

– William Ralph Inge

 • A winner never stops trying.

Dịch nghĩa: Một người thắng lợi chưa bao giờ ngừng cố gắng.

– Tom Landry

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc

When you want to give up, remember why you started.

Ý nghĩa: Khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ đến lý do khiến bạn bắt tay vào làm.

Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task.

Ý nghĩa: Vẫn chưa có gì mệt mỏi hơn cứ mãi lơ lửng một ngành nghề chưa hoàn thành.

Let’s round of his life every work as if it were the last work.

Ý nghĩa: Hãy làm tròn hoạt động của mình như là việc cuối cùng.

The only person you should try better than is the person you were yesterday.

Ý nghĩa: Bạn nên cố gắng để trở nên tốt hơn ngày hôm qua.

Life is a story. Make yours the best seller.

Ý nghĩa: Cuộc đời như một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời bạn thành hàng hóa bán chạy nhất.

Success is a journey not a destination.

Ý nghĩa: Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là một điểm đến.

No challenge shall you never know all its capabilities.

Ý nghĩa: Không thử sức thì sẽ chưa bao giờ biết được năng lực của mình.

Accept responsibility for yourlife, know that it is who will get you where you want go, no one else.

Ý nghĩa: Chính bạn sẽ dẫn dắt bạn đến những nơi bạn mong muốn chứ không phải ai khác cả.

Someone’s sitting at the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Ý nghĩa: Người ngồi bóng râm hôm nay chính là người trồng cây lâu năm về trước.

Câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng trong công việc
Câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng trong công việc

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong cuộc sống

Câu nói hay về sự cố gắng giúp bạn có động lực vươn lên trong cuộc sống là:

No matter what people tell you, believe that life is wonderful & beautiful.

Ý nghĩa: Dù ai nói bạn gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và lung linh.

Look towards the sun you won’t be able to see the darkness. That’s what sunflowers are doing.

Ý nghĩa: Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không phải nhìn thấy bóng tối, đó là điều hoa hướng dương làm.

Life doesn’t ask us to be the best, it’s just that we try our best.

Ý nghĩa: Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất mà khuyên bạn cố gắng hết sức.

Life is like riding a bicycle, keep your balance you have to keep moving.

Ý nghĩa: Cuộc sống như một chiếc xe đạp muốn giữ thăng bằng bạn phải luôn di chuyển nó.

Set a goal & keep working until you achieve it.

Ý nghĩa: Hãy đặt mục tiêu và luôn phải cố gắng có được nó.

Only those who dare to fail big achieve success.

Ý nghĩa: Những người thất bại mới có được thành công lớn.

Câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng trong cuộc sống
Câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng trong cuộc sống

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong học tập

1, The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.

Điều tốt nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

2, Study not what the world is doing, but what you can do for it

Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì chúng ta có thể làm cho nó.

3, Adventure is the best way to learn.

Trải nghiệm là cách học tuyệt vời nhất.

4, Once you stop learning, you’ll start dying.

Sau khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

5, Study the past if you would define the future.

Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

6, Learning is the eye of the mind.

Học tập là con mắt của trí tuệ.

7, If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Nếu như bạn không muốn học, không ai sẽ giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có khả năng ngăn cản bạn dừng lại.

8, You learn something everyday if you pay attention.

Bạn luôn học được thứ gì đấy mỗi ngày nếu bạn để ý.

9, Never stop learning because life never stop teaching.

Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

10, What we learn with pleasure we will never forget.

Những gì chúng ta học được với sự thoải mái con người sẽ không bao giờ quên.

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong học tập
Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong học tập

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong tình yêu

1. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears2022+ Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu, cuộc sống đáng suy ngẫm nhấtThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - 2022+ Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu, cuộc sống đáng suy ngẫm nhất

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt2022+ Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu, cuộc sống đáng suy ngẫm nhấtThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - 2022+ Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu, cuộc sống đáng suy ngẫm nhất

2. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it

Yêu là tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu

3. How can you love another if you don’t love yourself

Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?

4. Hate has a reason for everything but love is unreasonable

Ghét ai thì có thể nêu nguyên nhân tuy nhiên yêu ai thì không thể

5. A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life

Tình yêu lớn không phải là yêu phần đông người mà yêu một người suốt cả cuộc đời

6. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every sinhgle day of my life?

Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh yêu em mỗi ngày trong đời

7. Love means you never have to say you’re sorry

Yêu nghĩa là chưa bao giờ phải nói rất tiếc

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong tình yêu
Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong tình yêu

8. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone

Thà nghèo mà có tình yêu còn hơn giàu có mà đơn độc

9. No man or woman is worth you tears, and the one who is, won’t make you cry

Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của chúng ta vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc

10. To the world you may be one person, but to one person you may be the world

Đối với thế giới bạn chỉ là một chúng ta nhỏ bé, nhưng đối với ai đấy bạn là cả thế giới của họ

11. Friendship often ends in love, but love in friendship never

Tình chúng ta có thể đi đến tình yêu, tuy nhiên vẫn chưa có điều ngược lại

12. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience

Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn

Tổng kết

Bạn vừa điểm qua những câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng đã được phân loại kỹ càng giúp bạn vững tin bước tiếp trên con đường thành công. Cuộc sống còn bao nhiêu thử thách gian lao phía trước hãy cứ mạnh mẽ vượt qua nhé! Chắc chắn bài viết sẽ cung cấp nhiều nội dung hữu ích cho bạn. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để nhận thêm nhiều mẫu content facebook thú vị nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của Nghề Content!

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY EBOOK:

Định nghĩa và Cách viết Content Storytelling lôi cuốn người đọc

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN